Welkom

Psychotherapiepraktijk De Groot is een kleine praktijk voor Basis en Specialistische GGZ voor volwassenen.

Praktijkhouder en tevens regiebehandelaar van de praktijk is Ilse de Groot. Zij werkt zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid.

Vakantiesluiting

De praktijk is (deels) gesloten en niet of verminderd bereikbaar in de volgende periodes:

  • van 21 april t/m 5 mei (volledig gesloten)
  • van 17 juli t/m 4 augustus (verminderd open)
  • van 7 augustus t/m 25 augustus (volledig gesloten)
  • van 16 oktober t/m 20 oktober (volledig gesloten)
  • van 25 december t/m 5 januari 2024

Wanneer u in behandeling bent en in deze periode een psycholoog wilt spreken (dus niet kunt wachten op de eerstvolgende geplande afspraak), dan kunt u contact opnemen met mw D. Koopman, 06-42613807. Het is wel van belang te weten dat zij niet beschikt over de cliëntdossiers, dus niet op de hoogte is van wat er speelt of waaruit de behandeling bestaat. Wanneer u nog niet in behandeling bent, dan kunt u contact opnemen met de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ).

Outdoor (wandeltherapie) sessies

Vanaf januari 2023 is het bij Psychotherapiepraktijk De Groot ook mogelijk om buiten therapie te krijgen. Dit kan voor alle behandelmethoden, dus ook voor EMDR en Schematherapie (nadat de eHealth module volledig doorgewerkt is omdat anders het bespreken van de opdrachten niet goed zal lukken).

Bij een outdoor sessie zoeken we de bossen op in het Montferland. 

Corona maatregelen

De praktijk is open met inachtneming van onderstaande maatregelen. Als u liever een afspraak heeft via beeldbellen, dan kunt u dat aangeven.

Maatregelen bij bezoek aan de praktijk

  • Neem eventueel een eigen flesje water mee als u iets wilt drinken. Op de praktijk wordt geen drinken aangeboden.
  • U bent welkom op de praktijk als u niet verkouden bent, niet hoest, niet niest, geen keelpijn heeft en geen koorts heeft. U bent dus niet welkom als u wel klachten heeft maar door de GGD negatief getest bent omdat er dan het risico bestaat dat de praktijk dicht moet en afspraken niet door kunnen gaan omdat ik me ook moet laten testen met verkoudheidsklachten.
  • Wanneer u zich onverhoopt niet goed voelt of iemand in uw gezin ziek wordt, zeg dan de afspraak af (tot 24 uur voor het geplande tijdstip kan dat kosteloos) of zet de afspraak om in een beeldbel- of telefonisch contact. Het omzetten kan ook op de dag zelf. Als u de afspraak binnen 24 uur van het geplande tijdstip afzegt, dan zijn daar kosten aan verbonden ivm de gereserveerde tijd. Dit geldt ook bij ziekte of overmacht. De kosten zijn een deel van de kostprijs van een behandelsessie en deze worden niet vergoed door de verzekeraar.
  • Bij twijfel over uw gezondheid is de behandelaar het recht voorbehouden de sessie te beëindigen.

NB: Ook ik houd mij aan de afspraken en zal indien nodig een geplande afspraak omzetten in een beeldbelcontact als ik of iemand in mijn omgeving klachten heeft.

Op beeldbel- en telefonische afspraken zijn dezelfde algemene voorwaarden van toepassing als op face-to-face afspraken.

Neem bij vragen contact op via ilse@psychotherapiepraktijkdegroot.nl

Dit bericht is geplaatst op 18-01-2023