Algemene Voorwaarden

Check de vergoeding van uw verzekeraar

Check voordat u zich bij ons aanmeldt altijd eerst hoe u bent verzekerd en welk deel van de behandeling bij Psychotherapiepraktijk De Groot wordt vergoed en welk deel u eventueel zelf moet betalen. Dit verschilt per polis en per zorgverzekeraar. Ga voordat het traject start ook na of het nodig is dat uw verzekeraar een machtiging afgeeft. Zo voorkomt u onvoorziene kosten na afloop van de behandeling. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. 

Psychotherapiepraktijk De Groot is onderdeel van Bureau I.G. Wanneer er een contract is met uw verzekeraar, dan staat dat bij uw verzekeraar geregistreerd onder “Bureau I.G.”. Wanneer u bij uw zorgverzekeraar wil nagaan wat er vergoed wordt wanneer zorg afgenomen wordt bij een ongecontracteerd zorgaanbieder kunt u ook aangeven dat het om Bureau I.G. gaat. Verdere informatie (kvk en agb-code) kunt u vinden op de homepage. Mijn BIG-nummers kunt u vinden op de pagina “Over mij”.

Geen contract met uw verzekeraar

Wanneer psychotherapiepraktijk De Groot geen contract heeft met uw verzekeraar, dan ontvangt u zelf na afloop de rekening van het traject die u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Omdat dit om een groot bedrag kan gaan brengen wij maandelijks de sessies bij u in rekening. Voor 1 sessie wordt 95 euro gerekend. Aan het eind van het traject verrekenen we het totaal.

Geen diagnose en zelf betalen i.v.m. privacy

Vergoeding van psychologische behandeling door uw zorgverzekeraar vindt alleen plaats indien er bij u een psychische stoornis kan worden vastgesteld. Is dit niet het geval, maar wilt u wel psychische ondersteuning, dan is er sprake van coaching. De kosten hiervoor bedragen € 125,00 (excl. btw) per zitting van 45 minuten. 

Als er wel een diagnose gesteld kan worden maar u ervoor kiest om behandeling aan te gaan zonder dat er diagnose gegevens worden verstrekt aan uw zorgverzekeraar (dit gebeurt uitsluitend bij SGGZ trajecten), dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen. De hierboven beschreven procedures voor gecontracteerd en ongecontracteerd verzekeraar zijn van toepassing. 

Als u wel behandeling wilt voor de gestelde diagnose maar wegens privacy overwegingen niet wilt dat een traject betaald wordt door uw verzekeraar, dan kunt u de behandeling zelf betalen. U zult dan tussentijds voorschotfacturen ontvangen, zoals ook het geval is wanneer er geen contract is met een verzekeraar. Aan het eind ontvangt u een eindnota op basis van 100% van het NZA tarief.

Eigen risico

Psychologische behandeling komt ten laste van het eigen risico. Dit is niet iets waar de praktijk invloed op heeft. Het eigen risico voor 2020 bedraagt minimaal 385 euro (het kan hoger zijn als u dit zelf verhoogd heeft om korting te kunnen krijgen op uw premie).

Verwijsbrief

De verwijsbrief van uw huisarts dient door ons ontvangen te zijn, vóór het eerste gesprek plaatsvindt. De verwijsbrief moet aan de eisen voldoen zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Verwijzen kan uw huisarts het makkelijkst via Zorgdomein.

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek dient u de volgende documenten mee te nemen:
– uw verzekeringspas;
– een geldig legitimatiebewijs (bijv. paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). 

Annuleringen

In geval van verhindering dient u de afspraak 24 uur van tevoren af te bellen (bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken) of mailen. Wanneer u zich niet of niet tijdig afmeldt, betaalt u €65,00 voor de gemaakte kosten en de gereserveerde tijd. Dit geldt ook bij ziekte of overmacht. U ontvangt een (aparte) factuur en kunt deze kosten niet declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Betalingstermijn

Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht. 

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan kan de behandelaar de cliënt een aanmaning sturen. Voor het verzenden van deze aanmaning wordt een bedrag van 5 euro administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht bovenop het factuurbedrag en de eerdere administratiekosten. 

Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de aanmaning niet aan zijn/ haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40. 

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Contact

Voor vragen en informatie kunt u altijd mailen of telefonisch contact opnemen. Kijk ook op onze website www.psychotherapiepraktijkdegroot.nl voor verdere informatie.