EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een traumaverwerkingsmethode die bedoeld is voor mensen die na één schokkende gebeurtenis (zoals een ongeval, verlies ervaring of geweldsincident) of meerdere zeer beschadigende ervaringen (zoals seksueel misbruik en huiselijk geweld) last hebben van klachten. De klachten kunnen divers van aard zijn, waaronder zich opdringende beelden aan de gebeurtenis(sen), flashbacks, herbelevingen, nachtmerries, schrik- en vermijdingsreacties. Maar ook kunnen bijvoorbeeld concentratieproblemen, depressieve klachten, slaapproblemen en onverklaarde lichamelijke klachten ontstaan als gevolg van het niet verwerken van de gebeurtenis(sen). De gebeurtenis(sen) kunnen ook van invloed zijn op het zelfbeeld en op het beeld dat die persoon van andere mensen heeft.

EMDR kan ook worden toegepast wanneer het wat onduidelijk is waardoor klachten ontstaan zijn. Er is niet één duidelijke gebeurtenis aan te wijzen, de klachten zijn er gevoelsmatig wat in geslopen en over de tijd steeds wat erger geworden.

Ook kan EMDR worden toegepast wanneer met name last wordt ervaren van negatieve kernopvattingen (zoals ” ik ben waardeloos” en “ik ben niet goed genoeg”).

EMDR is erop gericht om de kracht en emotionele lading van de herinneringen af te halen. Om dit te bereiken zal ik u vragen om terug te denken aan de nare gebeurtenis en u tegelijkertijd te concentreren op een afleidende stimulus (een lichtbalk, klikjes of trillers, of een combinatie). Welke stimulus we gebruiken, bepaal ik op basis van uw kenmerken (zoals uw werkgeheugen en eventuele fysieke beperkingen) en klachten.

U kunt meer lezen over de methode en ervaringen op de website van Vereniging EMDR Nederland. Hier staan wat filmpjes die u ook kunt bekijken.