Wachttijden

De wachttijden voor de praktijk zijn als volgt:

  • Een online kortdurend EMDR traject (maximaal 5 EMDR sessies). Dit traject vindt volledig plaats via een beveiligde beeldbelverbinding. De wachttijd tot intake is 10 dagen. Er is geen wachttijd tot start van de behandeling. Als bij de aanmelding of intake blijkt dat er meer nodig is dan 5 sessies EMDR, zal worden terugverwezen naar de verwijzer om de snelle doorstroom voor deze behandeling mogelijk te houden.
  • Online BGGZ (dit traject van maximaal 12 sessies incl intake en eindevaluatie vindt volledig plaats via een beveiligde beeldbelverbinding). De wachttijd tot intake is 85 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.
  • Online SGGZ (dit vindt volledig plaats via een beveiligde beeldbelverbinding). De wachttijd tot intake is 85 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.
  • BGGZ op de praktijk in Zevenaar. De wachttijd tot intake is 120 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.
  • SGGZ op de praktijk in Zevenaar. De wachttijd tot intake is 120 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.
  • BGGZ Buitentherapie. De wachttijd tot intake is 85 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.
  • SGGZ Buitentherapie. De wachttijd tot intake is 85 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).  Wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar leidt overigens niet tot een vervroegde afspraak bij deze praktijk.

Als u tijdens de wachttijd al bezig wilt met uw klachten, dan vindt u hier meer informatie over zelfhulp en patiëntenverenigingen.

NB: In 2023 zal geen zorg worden geleverd aan verzekerden van CZ en Just. De reden hiervoor is dat deze verzekeraars privacy gevoelige informatie opvragen voordat zij een machtiging afgeven. Die machtiging is nodig om de geleverde zorg door een ongecontracteerd zorgverlener (deels) vergoed te krijgen. Hieraan wenst de praktijk niet mee te werken. 

Dit bericht is het laatst aangepast op 31-08-2023.