Wachttijden

De wachttijden, die ingaan vanaf het moment dat een verwijzing door de praktijk ontvangen is, zijn als volgt:

  • Een online kortdurend EMDR traject (maximaal 5 EMDR sessies). Dit traject vindt volledig plaats via een beveiligde beeldbelverbinding. De wachttijd tot intake is 30 dagen. Er is geen wachttijd tot start van de behandeling. Als bij de aanmelding of intake blijkt dat er meer nodig is dan 5 sessies EMDR, dan zal worden terugverwezen naar de verwijzer of de standaard wachttijd toegepast worden om de snelle doorstroom voor deze kortdurende spoedbehandeling mogelijk te houden.
  • Online BGGZ (dit traject van maximaal 12 sessies incl intake en eindevaluatie vindt volledig plaats via een beveiligde beeldbelverbinding). De wachttijd tot intake is 180 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.
  • Online SGGZ (dit vindt volledig plaats via een beveiligde beeldbelverbinding). De wachttijd tot intake is 180 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.
  • BGGZ op de praktijk in Zevenaar. De wachttijd tot intake is 180 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.
  • SGGZ op de praktijk in Zevenaar. De wachttijd tot intake is 180 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.
  • BGGZ Buitentherapie. De wachttijd tot intake is 180 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.
  • SGGZ Buitentherapie. De wachttijd tot intake is 180 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).  Wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar leidt overigens niet tot een vervroegde afspraak bij deze praktijk.

Als u tijdens de wachttijd al bezig wilt met uw klachten, dan vindt u hier meer informatie over zelfhulp en patiëntenverenigingen.

Wachtlijst

Er wordt geen gebruik gemaakt van een wachtlijst. De intakegesprekken worden ingepland op volgorde van de binnenkomst van de verwijzingen. Het is dan ook niet mogelijk om u op een wachtlijst te laten zetten zonder dat er een verwijzing bij de praktijk binnen is. 

NB: In 2024 zal geen zorg worden geleverd aan verzekerden van verzekeraars aan wie een machtiging moet worden gevraagd om de zorg die door een ongecontracteerd zorgverlener geleverd wordt vergoed te krijgen. Om deze machtiging te krijgen vraagt de verzekeraar namelijk privacy gevoelige informatie op en hieraan wenst de praktijk niet mee te werken. 

Dit bericht is het laatst aangepast op 21-06-2024