Wachttijden

Vanwege het grote aantal aanmeldingen en overschrijding van de treeknormen is er op dit moment een aanmeldstop voor zowel de BGGZ als SGGZ. Het is niet mogelijk om aan te melden voor een wachtlijst. Zodra er weer ruimte is voor nieuwe aanmeldingen dan  leest u dat op deze website.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Als u tijdens de wachttijd al bezig wilt met uw klachten, dan vindt u hier meer informatie over zelfhulp en patiëntenverenigingen.

Dit bericht is het laatst aangepast op 16-12-2021.