Wachttijden

Momenteel is het uitsluitend mogelijk om aan te melden voor:

  • Een online kortdurend EMDR traject (maximaal 5 EMDR sessies). Dit traject vindt volledig plaats via een beveiligde beeldbelverbinding. De wachttijd tot intake is 80 dagen. Er is geen wachttijd tot start van de behandeling. Als bij de aanmelding of intake blijkt dat er meer nodig is dan 5 sessies EMDR, zal worden terugverwezen naar de verwijzer om de snelle doorstroom voor deze behandeling mogelijk te houden.
  • Online BGGZ (dit traject van maximaal 12 sessies incl intake en eindevaluatie vindt volledig plaats via een beveiligde beeldbelverbinding). De wachttijd tot intake is 80 dagen. Er is geen wachttijd tussen intake en start van de behandeling.

Er is een aanmeldstop voor SGGZ trajecten en “live” BGGZ trajecten.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Als u tijdens de wachttijd al bezig wilt met uw klachten, dan vindt u hier meer informatie over zelfhulp en patiëntenverenigingen.

Dit bericht is het laatst aangepast op 13-07-2022.