Behandelproces

Verwijzing

Om in behandeling te kunnen komen moet u een verwijzing hebben van een huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts of een psychiater.

Intake

Zodra de verwijzing ontvangen is door de praktijk zult u worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Voordat u het intakegesprek heeft vult u op een beveiligd platform een intakeformulier in. De link om op het beveiligde platform te komen ontvangt u na het maken van de afspraak via een aparte mail. Het is belangrijk dat dit formulier uiterlijk 2 weken voor het intakegesprek volledig ingevuld is omdat dit gebruikt wordt in het intakegesprek. Wanneer het formulier niet op tijd ingevuld is zal het intakegesprek geannuleerd worden en, indien gewenst, opnieuw worden ingepland op een later moment. Er wordt gewerkt met dit intakeformulier omdat het ervoor zorgt dat behandeling eerder kan starten en ook wordt hierdoor eerder duidelijk of u met uw klachten en doelen bij de praktijk aan het juiste adres bent en of er voldoende motivatie is om echt in behandeling te gaan (helaas gebeurt het regelmatig dat er kostbare tijd verloren gaat omdat afspraken op het allerlaatste moment worden geannuleerd met redenen die eerder te voorzien waren).

Het intakegesprek is erop gericht een beeld te krijgen van uw klachten, de mogelijke oorzaken van die klachten en uw behandeldoelen. De intake is er ook voor bedoeld te kijken of ik de aangewezen persoon ben om samen met u met uw hulpvraag aan de slag te gaan. Daarnaast is dit ook het moment waarop we beiden kunnen kijken of er een klik is en of we met elkaar willen werken.  Na het eerste gesprek vult u een vragenlijst in over uw klachten. Soms zijn er twee of meer gesprekken nodig om de klachten, oorzaken en doelen verder in kaart te brengen. Ook kan het nodig zijn om verder psychologisch onderzoek te doen, bijvoorbeeld met vragenlijsten of een gestructureerd interview, om uiteindelijk een diagnose te kunnen stellen. Het kan prettig en waardevol zijn om een naaste te betrekken bij deze intakefase. Wanneer er een diagnose gesteld is zullen de behandelopties met u besproken worden. Samen met uw behandelaar maakt u een behandelplan waarin de doelen, de behandelmethode, het geschatte aantal benodigde sessies en de frequentie van evaluatiemomenten staan opgenomen. Het behandelplan is maatwerk, dus volledig aangepast op u en uw situatie.

De behandeling

Een behandeling duurt zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig en bestaat meestal uit een combinatie van face-to-face contacten en eHealth. Behandeling bestaat niet alleen uit de afspraken met uw behandelaar. Het is een proces en daarbij is het belangrijk dat u ook thuis aan de slag gaat met bijvoorbeeld de online module of afgesproken opdrachten om uw doelen zo snel mogelijk te kunnen behalen. We bespreken samen of, en zo ja op welke manier, u uw naasten bij het behandelproces wilt betrekken.

Gemiddeld worden behandelingen in de BGGZ elke 5 sessies geëvalueerd en behandelingen in de SGGZ elke 10 sessies. Voordat er een evaluatiemoment is vult u een vragenlijst in over uw kachten. De uitkomsten kunnen we vergelijken met de eerdere meting(en). Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kan het zijn dat we doelen bijstellen of voor een andere behandelmethode kiezen. Het behandelplan wordt dan aangepast.

Afronding

Wanneer uw doelen (in voldoende mate) bereikt zijn wordt de behandeling afgerond. Het kan echter ook voorkomen dat uw doelen onvoldoende bereikt zijn en we toch besluiten om de behandeling af te ronden. Een reden zou kunnen zijn dat de behandelmethode niet goed aansluit, een andere setting (bijvoorbeeld groepsbehandeling) beter passend is, of dat er in uw persoonlijke omstandigheden redenen zijn waardoor het niet goed lukt om verder te komen in het behalen van uw doelen. Samen zullen we kijken of en zo ja waar u uw behandeling het best zou kunnen vervolgen. U kunt vanzelfsprekend ook op ieder moment zelf besluiten dat u uw behandeling wilt beëindigen. Geeft dit dan aan bij uw behandelaar.

Ook bij afronding van de behandeling vult u een vragenlijst in over uw klachten. De uitkomsten vergelijken we dan weer met eerdere metingen. Daarnaast vult u een tweede vragenlijst in over uw tevredenheid over de behandeling en behandelaar.

Samenwerking/ overleg

Wanneer na een intake niet direct duidelijk is wat de best passende DSM-classificatie is, wat de beste insteek is voor een behandeling en ook wanneer een behandeling niet zo spoedig verloopt als we verwachten, vindt een ondersteunend overleg plaats met andere klinisch psychologen en psychotherapeuten met wie een intervisiegroep gevormd wordt.