Behandelproces

Verwijzing

Om in behandeling te kunnen komen moet u een verwijzing hebben van een huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts of een psychiater.

Intake

Zodra de verwijzing ontvangen is door de praktijk zult u worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Dat gesprek is erop gericht een beeld te krijgen van uw klachten, de mogelijke oorzaken van die klachten en uw behandeldoelen. Na het eerste gesprek vult u een vragenlijst in over uw klachten. Soms zijn er twee of meer gesprekken nodig om de klachten, oorzaken en doelen verder in kaart te brengen. Ook kan het nodig zijn om verder psychologisch onderzoek te doen, bijvoorbeeld met vragenlijsten of een gestructureerd interview, om uiteindelijk een diagnose te kunnen stellen. Het kan prettig en waardevol zijn om een naaste te betrekken bij deze intakefase. Wanneer er een diagnose gesteld is zullen de behandelopties met u besproken worden. Samen met uw behandelaar maakt u een behandelplan waarin de doelen, de behandelmethode, het geschatte aantal benodigde sessies en de frequentie van evaluatiemomenten staan opgenomen. Het behandelplan is maatwerk, dus volledig aangepast op u en uw situatie.

De behandeling

Een behandeling duurt zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig en bestaat meestal uit een combinatie van face-to-face contacten en eHealth. Behandeling bestaat niet alleen uit de afspraken met uw behandelaar. Het is een proces en daarbij is het belangrijk dat u ook thuis aan de slag gaat met bijvoorbeeld de online module of afgesproken opdrachten om uw doelen zo snel mogelijk te kunnen behalen. We bespreken samen of, en zo ja op welke manier, u uw naasten bij het behandelproces wilt betrekken.

Gemiddeld worden behandelingen in de BGGZ elke 5 sessies geëvalueerd en behandelingen in de SGGZ elke 10 sessies. Voordat er een evaluatiemoment is vult u een vragenlijst in over uw kachten. De uitkomsten kunnen we vergelijken met de eerdere meting(en). Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kan het zijn dat we doelen bijstellen of voor een andere behandelmethode kiezen. Het behandelplan wordt dan aangepast.

Afronding

Wanneer uw doelen (in voldoende mate) bereikt zijn wordt de behandeling afgerond. Het kan echter ook voorkomen dat uw doelen onvoldoende bereikt zijn en we toch besluiten om de behandeling af te ronden. Een reden zou kunnen zijn dat de behandelmethode niet goed aansluit, een andere setting (bijvoorbeeld groepsbehandeling) beter passend is, of dat er in uw persoonlijke omstandigheden redenen zijn waardoor het niet goed lukt om verder te komen in het behalen van uw doelen. Samen zullen we kijken of en zo ja waar u uw behandeling het best zou kunnen vervolgen. U kunt vanzelfsprekend ook op ieder moment zelf besluiten dat u uw behandeling wilt beëindigen. Geeft dit dan aan bij uw behandelaar.

Ook bij afronding van de behandeling vult u een vragenlijst in over uw klachten. De uitkomsten vergelijken we dan weer met eerdere metingen. Daarnaast vult u een tweede vragenlijst in over uw tevredenheid over de behandeling en behandelaar.