Voor verwijzers

Ik ben klinisch psycholoog, psychotherapeut, EMDR practitioner, cognitief gedragstherapeut en schematherapeut. Ik heb onder andere gewerkt binnen de arbodienstverlening, forensische psychiatrie, basis GGZ en specialistische GGZ en heb ruime ervaring met het behandelen van volwassenen met werkgerelateerde problematiek, angstproblematiek, stemmingsproblematiek, traumastoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, problemen op gebied van zelfbeeld en (onverklaarde) lichamelijke klachten. Ook werk ik vaak met mensen die te maken hebben met verliesverwerkingsproblematiek, bijvoorbeeld nabestaanden van mensen die suïcide gepleegd hebben. Daarnaast werk ik regelmatig met naasten van mensen die een suïcidepoging zonder dodelijke afloop gedaan hebben.

Contraindicaties voor verwijzing naar Psychotherapiepraktijk De Groot

– Acute of ernstige suïcidaliteit en/ of psychiatrische crisis 
– Bipolaire stoornis 
– Dubbele depressie
– Hoofddiagnose dwangstoornis
– Psychotische problematiek
– Middelenmisbruik of (game)verslavingsproblematiek op de voorgrond
– Complexe op de voorgrond staande psychosociale problematiek
– Hoofddiagnose Cluster A persoonlijkheidsstoornis 
– Hoofddiagnose Antisociale persoonlijkheidsstoornis 
– Hoofddiagnose Narcistische persoonlijkheidsstoornis
– Hoofddiagnose Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
– Hoofddiagnose Eetstoornis
– Hoofddiagnose Ontwikkelingsstoornis
– Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
– Leeftijd < 18

U kunt verwijzen via Zorgdomein. Voor intercollegiaal overleg ben ik bereikbaar op: 06-40984869. U kunt ook via Zorgdomein een patiëntoverleg starten.

Klik hier voor de actuele wachttijden