Samenwerking

Psychotherapiepraktijk De Groot heeft een nauwe samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners (POH GGZ). Vaak vindt er als de huisarts of POH GGZ twijfelt of verwijzing naar de praktijk passend is, al voor de verwijzing een kort overleg plaats om na te gaan of de cliënt bij de praktijk aan het juiste adres is.

Daarnaast is er contact en waar nodig en mogelijk samenwerking met andere (vrijgevestigd) psychologen binnen de regio. Door de korte lijnen kunnen vaak lange wachttijden bij doorverwijzing voorkomen worden.

Wanneer na een intake niet direct duidelijk is wat de best passende DSM-classificatie is, wat de beste insteek is voor een behandeling en ook wanneer een behandeling niet zo spoedig verloopt als we verwachten, vindt een ondersteunend overleg plaats met andere klinisch psychologen en psychotherapeuten met wie een intervisiegroep gevormd wordt.