Samenwerking

Psychotherapiepraktijk De Groot heeft een nauwe samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners (POH GGZ). Vaak vindt er als de huisarts of POH GGZ twijfelt of verwijzing naar de praktijk passend is, al voor de verwijzing een kort overleg plaats om na te gaan of de cliënt bij de praktijk aan het juiste adres is.

Daarnaast is er contact en waar nodig en mogelijk samenwerking met andere (vrijgevestigd) psychologen en psychiaters binnen de regio. Door de korte lijnen kunnen vaak lange wachttijden bij doorverwijzing voorkomen worden.

Korte lijnen en elkaar aanvullende trajecten zijn er ook met psychosomatisch fysiotherapeuten die in hetzelfde gebouw werken.