Vergoedingen en Kosten

Gecontracteerde verzekeraars

De praktijk heeft in 2021 contracten met de volgende verzekeraars:

Achmea, Anderzorg, DSW, FBTO, De Friesland, HEMA, Interpolis, In Twente, Jaaah, Menzis, ONVZ, PNO Zorg, Stad Holland, VVAA en Zilveren Kruis.

De praktijk heeft in 2020 contracten met de volgende verzekeraars:

Achmea, Aevitae (niet via VGZ!), De Amersfoortse, Anderzorg, a.s.r, Ditzo, DSW, FBTO, De Friesland, Interpolis, In Twente, Menzis, Stad Holland, Zilveren Kruis.

Wanneer uw traject afgerond is, gaat de nota direct naar uw verzekeraar.

Als er geen contract is met uw verzekeraar

Wanneer u niet bij een van deze maatschappijen verzekerd bent, dan betekent dat niet dat u geen vergoeding krijgt wanneer u een traject volgt. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw verzekeraar en het pakket dat u heeft afgesloten. Neem voor meer informatie over vergoedingen in uw situatie contact op met uw verzekeraar. Geef indien daarom gevraagd wordt aan dat Psychotherapiepraktijk De Groot onderdeel is van Bureau I.G.

Ga voordat het traject start na of het nodig is dat uw verzekeraar een machtiging afgeeft. Als er wel een machtiging nodig is, maar u deze niet voor aanvang verkregen heeft, kan het zijn dat een traject, ongeacht uw polis, niet vergoed wordt.

Wanneer er geen contract is met uw verzekeraar ontvangt u zelf na afloop de rekening van het traject die u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Omdat dit om een groot bedrag kan gaan brengen wij maandelijks de sessies bij u in rekening. Voor 1 sessie wordt een voorschot tarief van 95 euro gerekend. Deze maandelijkse facturen kunt u niet al tijdens het traject indienden bij de verzekeraar. De verzekeraar betaalt (een deel van) de totale factuur na afronding van het traject. Wanneer er aan het eind van het traject een verschil zit tussen de totale factuur en de reeds betaalde sessies verrekenen we het dat.

Gehanteerde tarieven

De tarieven die ik hanteer wanneer er geen contract is met een verzekeraar zijn voor de Specialistische GGZ terug te vinden op: Tarieven NZA 2020 en Tarieven NZA 2021. Het eindtarief wordt bepaald door de diagnose en het aantal behandelminuten (inclusief intake en administratie). 

Voor 2021 gelden de volgende tarieven voor de Basis GGZ:
Basis Kort: 522,13 euro
Basis Middel: 885,01 euro
Basis Intensief: 1434,96 euro
Basis Chronisch: 1380,49 euro
Onvolledig traject: 228,49 euro

Voor 2020 gelden de volgende tarieven voor de Basis GGZ:
Basis Kort: 503,47 euro
Basis Middel: 853,38 euro
Basis Intensief: 1383,65 euro
Basis Chronisch: 1330,98 euro
Onvolledig traject: 219,78 euro

Eigen risico

Hou ook als uw behandeling volledig vergoed wordt door uw verzekeraar rekening met de mogelijkheid dat uw eigen risico wel aangesproken wordt. Dit is niet iets waar de praktijk invloed op heeft. Het eigen risico voor 2020 en 2021 bedraagt minimaal 385 euro (het kan hoger zijn als u dit zelf verhoogd heeft om korting te kunnen krijgen op uw premie).

Geen diagnose en zelf betalen i.v.m. privacy

Vergoeding van psychologische behandeling door uw zorgverzekeraar vindt alleen plaats indien er bij u een psychische stoornis kan worden vastgesteld. Is dit niet het geval, maar wilt u wel psychische ondersteuning, dan is er sprake van coaching. De kosten hiervoor bedragen € 125,00 (excl. btw) per zitting van 45 minuten. 

Als er wel een diagnose gesteld kan worden maar u ervoor kiest om behandeling aan te gaan zonder dat er diagnose gegevens worden verstrekt aan uw zorgverzekeraar (dit gebeurt uitsluitend bij SGGZ trajecten), dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen. De hierboven beschreven procedures voor gecontracteerd en ongecontracteerd verzekeraar zijn van toepassing.

Als u wel behandeling wilt voor de gestelde diagnose maar wegens privacy overwegingen niet wilt dat een traject betaald wordt door uw verzekeraar, dan kunt u de behandeling zelf betalen. U zult dan tussentijds voorschotfacturen ontvangen, zoals ook het geval is wanneer er geen contract is met een verzekeraar. Aan het eind ontvangt u een eindnota op basis van 100% van het NZA tarief.

Annuleringen

Wanneer u een behandelafspraak niet kunt nakomen en u niet uiterlijk 24 uur voor de afspraak afzegt wordt een bedrag van 65 euro in rekening gebracht voor de gemaakte kosten en gereserveerde tijd. Dit geldt ook bij ziekte of overmacht. Het bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wanneer u op de dag zelf een contact wilt omzetten, bijvoorbeeld van een afspraak op de praktijk naar een beeldbelcontact of telefonische afspraak, dan is dat vanzelfsprekend wel mogelijk. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.