Vergoedingen en Kosten

Gecontracteerde verzekeraars

De praktijk heeft in 2024 (geregistreerd op naam van GGZ Expert, agb-code 94066446) contracten met de volgende koepels van verzekeraars:

  • DSW, InTwente, Stad Holland
  • Menzis, Anderzorg, HEMA, VinkVink
  • ONVZ, VVAA, UnitedHealtchcare Insurance
  • Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO, Achmea

Wanneer psychotherapiepraktijk De Groot een contract heeft met uw verzekeraar, dan ontvangt de verzekeraar iedere maand een factuur.

Als er geen contract is met uw verzekeraar

Wanneer u niet bij een van deze maatschappijen verzekerd bent, dan betekent dat niet dat u geen vergoeding krijgt wanneer u een traject volgt. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw verzekeraar en het basis verzekeringspakket dat u heeft afgesloten. Neem voor meer informatie over vergoedingen in uw situatie contact op met uw verzekeraar. Geef indien daarom gevraagd wordt aan dat Psychotherapiepraktijk De Groot onderdeel is van GGZ Expert (agb-code 94066446).

Ga voordat het traject start na of het nodig is dat uw verzekeraar een machtiging afgeeft. Als er wel een machtiging nodig is, maar u deze niet voor aanvang verkregen heeft, kan het zijn dat een traject, ongeacht uw polis, niet vergoed wordt.

Wanneer psychotherapiepraktijk De Groot geen contract heeft met uw verzekeraar, dan ontvangt u iedere maand een factuur die u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Het tarief dat wordt gerekend is het maximale NZA-tarief voor de betreffende zorgprestatie.

Gehanteerde tarieven

Als er geen contract is met een verzekeraar, dan worden de maximale NZA-tarieven gerekend. Onderstaand de tarieflijst per verrichting van 2024 zoals gepubliceerd op 07-11-2023.

De genoemde tijdsinvestering in onderstaand overzicht is onafhankelijk van de verzekering (gecontracteerd of ongecontracteerd) die u heeft.

Intake (60 min)                                             

€ 242,66

Adviesgesprek (60 min)                                

€ 242,66

Evaluatiegesprek (60 min)                            

€ 242,66

Eindgesprek (60 min)                                   

€ 242,66

Behandelsessie (45 min)

€ 179,24

Behandelsessie waarbij eHealth module gebruikt wordt (60 min);

Behandelsessie buiten  (60 min)                            

€ 212

Behandelsessie NET (90 min)                                 

€318,56

Diagnostiek 60 minuten

€ 242,66

Diagnostiek 90 minuten                               

€ 362,23

Diagnostiek 120 minuten                 

€ 500,28

Ondersteuning via email/ Therapieland berichtenmodule      

€ 73,82

Intercollegiaal overleg vanaf 5 minuten

€ 25,05

Intercollegiaal overleg vanaf 15 minuten

€ 76,35

Schriftelijke informatieverstrekking aan derden

€ 104,69

De geplande tijd en verrichting in de agenda bepalen het tarief, waarbij wel een aanpassing gedaan wordt als de bestede tijd structureel meer dan 15 minuten meer of minder is dan de gereserveerde tijd.

Eigen risico

Hou ook als uw behandeling volledig vergoed wordt door uw verzekeraar rekening met de mogelijkheid dat uw eigen risico wel aangesproken wordt. Dit is niet iets waar de praktijk invloed op heeft. Het eigen risico voor 2023 en 2024 bedraagt minimaal 385 euro (het kan hoger zijn als u dit zelf verhoogd heeft om korting te kunnen krijgen op uw premie).

Geen diagnose en zelf betalen i.v.m. privacy

Vergoeding van psychologische behandeling door uw zorgverzekeraar vindt alleen plaats indien er bij u een psychische stoornis kan worden vastgesteld. Is dit niet het geval, maar wilt u wel psychische ondersteuning, dan is er sprake van coaching. Kijk hiervoor op www.coachingpsych.nl.

Als er wel een diagnose gesteld kan worden maar u er voor kiest om behandeling aan te gaan zonder dat er diagnose gegevens worden verstrekt aan uw zorgverzekeraar (dit gebeurt uitsluitend bij SGGZ trajecten), dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen. De hierboven beschreven procedures voor gecontracteerd en ongecontracteerd verzekeraar zijn ook dan van toepassing.

Als u wel behandeling wilt voor de gestelde diagnose maar wegens privacy overwegingen niet wilt dat een traject betaald wordt door uw verzekeraar, dan kunt u de behandeling zelf betalen. U zult dan tussentijds facturen ontvangen, zoals ook het geval is wanneer er geen contract is met een verzekeraar. Het NZA-tarief wordt gehanteerd.

Annuleringen

Wanneer u een behandelafspraak niet kunt nakomen en u niet uiterlijk 24 uur voor de afspraak afzegt wordt een bedrag van 75 euro in rekening gebracht voor de gemaakte kosten en gereserveerde tijd. Dit geldt ook bij ziekte of overmacht. Het bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wanneer u op de dag zelf een contact wilt omzetten, bijvoorbeeld van een afspraak op de praktijk naar een beeldbelcontact of telefonische afspraak, dan is dat vanzelfsprekend wel mogelijk. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.