Narratieve Exposure Therapie

Narratieve Exposure Therapie (NET) is bewezen effectieve behandeling wanneer er sprake is van een traumastoornis als gevolg van het meemaken van meerdere traumatische ervaringen. In de behandeling werken we met een levenslijn waar de traumatische ervaringen (stenen) en ook mooie ervaringen (bloemen) een plek hebben.

Het doel van deze individuele behandeling is het verwerken van de traumatische ervaringen, zodat de emotionele lading van de herinneringen vermindert. Mogelijk ontstaan er door de behandeling ook nieuwe inzichten die een andere, minder bedreigende betekenis aan de ervaring geven. Dit alles zorgt ervoor dat de ervaringen meer een plek krijgen in de levensgeschiedenis.

U kunt hier meer lezen over deze behandeling.