Klanttevredenheid

Wanneer een traject afgerond wordt, of bij verlenging nadat er een jaar verstreken is, wordt de cliënt gevraagd een vragenlijst over de tevredenheid (de CQi) in te vullen.

Onderstaand zijn de gemiddelde scores van de cliënten die tussen januari en oktober 2020 een traject hebben afgerond.

Bejegening

Deze schaal geeft aan of op een begrijpelijke manier uitleg gegeven is en of de cliënt het gevoel had serieus genomen te worden.

Score op een schaal van 1 tot 5: 5,0

Samen Beslissen

Deze schaal zegt iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling, het behandeldoel en specifieke wensen binnen de behandeling. 

Score op een schaal van 1 tot 5: 4,5

Uitvoering behandeling

Deze schaal geeft aan hoe tevreden een cliënt is met het resultaat van de behandeling en of de behandeling naar mening van de cliënt de juiste aanpak voor de klachten was.

Score op een schaal van 1 tot 5: 4,5

Gemiddeld cijfer: 8,4

Actiepunten voor 2021 naar aanleiding van de uitkomsten

Omdat uit de tevredenheidsmeting naar voren komt dat naasten mogelijk vaker betrokken kunnen worden in het traject zal de cliënt bij start en evaluatiemomenten concreet gevraagd worden of er wensen en mogelijkheden zijn om naasten bij de behandeling te betrekken.

Een tweede actiepunt betreft het beter monitoren van behandeleffecten. Om de behandeleffecten beter te monitoren wordt momenteel onderzocht welke vragenlijsten we, naast de vaste ROM vragenlijsten, per stoornis/ probleem nog in kunnen zetten. We verwachten dat we door deze gegevens de behandelingen nog meer kunnen afstemmen op de betreffende cliënt en zijn of haar doelen.