Contact

Adres

De praktijk is gevestigd op de eerste verdieping van Gezondheidscentrum Lentemorgen: De Hooge Bongert 1A, 6903DA Zevenaar. U kunt bij het pand parkeren met een parkeerschijf.

Openingstijden en bereikbaarheid

De praktijk is op maandag (live in Zevenaar), dinsdag (live in Zevenaar), woensdagochtend (deels online, deels live in het bos) en donderdagochtend (deels online, deels live in het bos) geopend en bereikbaar via email: ilse@psychotherapiepraktijkdegroot.nl of telefonisch op 06-40984869. Op andere dagen of dagdelen  ben ik wegens andere verplichtingen niet in de gelegenheid contact met u op te nemen of op uw mail te reageren.

Tijdens therapiesessies en buiten openingstijden neem ik de telefoon niet op, dus dan kunt u een voicemailbericht achterlaten en bel ik u zo snel mogelijk terug.

NB: gebruik het bovenstaande emailadres niet om privacygevoelige informatie te versturen. Als u privacygevoelige informatie wilt mailen, stuur dan een email waarin u aangeeft graag een beveiligde email te ontvangen. Wanneer u vervolgens antwoordt op die beveiligde email dan wordt uw informatie veilig verstuurd.

De praktijk is (deels) gesloten en niet of verminderd bereikbaar in de volgende periodes

  • op 1 april (Pasen)
  • op 2 april (middag gesloten)
  • van 29 april t/m 10 mei
  • op 20 mei (Pinsteren)
  • op 26 juni
  • van 8 juli t/m 16 augustus (verminderd open)
  • van 26 oktober t/m 3 november
  • van 21 december t/m 5 januari 2025

Wanneer u in behandeling bent en in deze periode een psycholoog wilt spreken (dus niet kunt wachten op de eerstvolgende geplande afspraak), dan kunt u contact opnemen met mevrouw D. Koopman, 06-42613807. Het is wel van belang te weten dat zij niet beschikt over de cliëntdossiers, dus niet op de hoogte is van wat er speelt of waaruit de behandeling bestaat. Wanneer u nog niet in behandeling bent, dan kunt u contact opnemen met de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ).

Crisis

Wanneer u buiten openingstijden van de praktijk dringend psychische hulp nodig heeft, neem dan binnen kantoortijden contact op met uw huisarts of de POH GGZ. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost in uw woonplaats. 

Wanneer u kampt met suïcidegedachten en/of suïcideplannen dan kunt u 24/7 anoniem via telefoon of chat contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie. Het telefoonnummer is 0800-0113.

De Luisterlijn

Wanneer u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek, dan kunt u 24/7 contact zoeken via telefoon of chat met De Luisterlijn. Het telefoonnummer is: 088-0767000. Ook is het mogelijk om via mail contact te hebben. Het mailadres is: ehulp@deluisterlijn.nl.

Het eerste contact

Wanneer u bent verwezen door de huisarts dan hoeft u geen contact op te nemen. Ik zal (op een van de dagen waarop de praktijk geopend is) contact met u opnemen om een afspraak te maken voor intake.

Afspraak afzeggen

Afzeggen van een afspraak kan uitsluitend telefonisch of via email (zie ook de algemene voorwaarden). Tot 24 uur voor het geplande tijdstip is dit kosteloos.

Als het u niet lukt om naar de praktijk te komen dan kunt u uw afspraak ook op de dag zelf nog omzetten in een beeldbelcontact.

Wanneer u zich niet of niet tijdig afmeldt, betaalt u 75 euro voor de gemaakte kosten en de gereserveerde tijd. Dit geldt ook bij ziekte of overmacht. U ontvangt een (aparte) factuur en kunt deze kosten niet declareren bij uw zorgverzekeraar.